წარჩინებული კადეტები

 

2021-2022 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

2020-2021 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

2019-2020 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

2018-2019 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

2017-2018 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

2016-2017 სასწავლო წლის საუკეთესო აკადემიური მოსწრების, საუკეთესო ფიზიკური მომზადების  და საუკეთესო მსროლელი კადეტები.

 

ლიცეუმის წარჩინებული კურსდამთავრებულები

2022 წელი

2021 წელი

2020 წელი

2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი