საგნობრივი კათედრები

სწავლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის და დამატებითი   სამხედრო  პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობს, რაც ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებთან ერთად, გაძლიერებული დატვირთვით ფიზიკურ მომზადებას, სამხედრო საქმის, მათემატიკის, ფიზიკისა და ინფორმატიკის შესწავლას გულისხმობს

 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგნები:

 

  1. სამხედრო მომზადება;
  2. TOEFL-ის პროგრამა;
  3. SAT-ის პროგრამა;
  4. თურქული ენა;
  5. რობოტექნიკა.

სამხედრო პროგრამა მოიცავს: საცეცხლე, ტაქტიკურ, საინჟინრო, ფიზიკურ და სამწყობრო მომზადებას, ტოპოგრაფია-ნავიგაციას, პირველად სამედიცინო დახმარებას, შეიარაღებული კონფლიქტების ჰუმანიტარულ სამართალს და სამხედრო ისტორიას.

 

ლიცეუმში ფუნქციონირებს 6 საგნობრივი კათედრა:

 

კათედრის დასახელება

კათედრის თავმჯდომარე

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნინო დანგაძე

2

მათემატიკა

ნონა ხუჭუა

3

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ბესიკ მაჩიტაძე

4

უცხო ენა

იზა ნიკოლეიშვილი

5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

დარეჯან კიკვაძე

6

ესთეტიკური აღზრდა

თეა სულაბერიძე