სპორტული კომიტეტი

  1. მჭედლიძე თორნიკე;
  2. კუჭავა ლუკა.