თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა 2015-10-27 15:04:47

თავმჯდომარე - ჯულაყიძე ბუბა

მოადგილე - კიკვიძე ალეკო

მდივანი - ახალაური ამირან