თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა

თავმჯდომარე - ქვარიანი ნუგზარი

მოადგილე - შენგელია ლუკა

მდივანი - მუკბანიანი მარიამი