საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი

  1. ულუმბელაშვილი ლუკა;
  2. მხეიძე მიხეილი;
  3. კუპრაშვილი ერეკლე.