ლიცეუმის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის კომიტეტი

  1. ლაშა აბულაძე
  2. გიორგი რამიშვილი
  3. ანი ტეფნაძე