ლიცეუმის ისტორია

   საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 აგვისტოს №515 ბრძანებით ქალაქ ქუთაისში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი დაფუძნდა. 2010 წლის 13 სექტემბერს ლიცეუმი საზეიმოდ გაიხსნა.

   2010 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად ჩაირიცხა 300 კადეტი:

I სასწავლო კურსზე (X კლასი) – 200 კადეტი;

II სასწავლო კურსზე (XI კლასი) – 100 კადეტი.

2011 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 110 კადეტი.

2012 წლის 1 ივლისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა I გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 78-მა კადეტმა.

2012 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 120 კადეტი

2013 წლის 1 ივლისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა II გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 89 კადეტმა, რომელთაგან 4 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ ვერცხლის მედლები.

2013 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 120 კადეტი.

2014 წლის 3 ივნისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა III გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 67 კადეტმა, რომელთაგან 10 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ 6 ოქროსა და 4  ვერცხლის მედალი.

2014  წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 120 კადეტი.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 15 სექტემბრის  №72  ბრძანებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს მიენიჭა ,,გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელი“ და 15 სექტემბერი დაწესდა ლიცეუმის დღედ.

2015 წლის 11 ივნისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა IV გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 84 კადეტმა, რომელთაგან 5  წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ 4 ოქროსა და 1  ვერცხლის მედალი.

2015  წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 126 კადეტი.

2016 წლის 24 ივნისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა V გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 72 კადეტმა, რომელთაგან 6 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ 2 ოქროსა და 4  ვერცხლის მედალი.

2016  წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 126 კადეტი, მათ შორის 8 გოგო 118 ბიჭი.

ლიცეუმს გახსნის დღიდან 2017 წლის 6 მარტამდე ხელმძღვანელობდა პოლკოვნიკი ალექსი კეკელია, რომელიც შეცვალა პოლკოვნიკმა შალვა ძინძიბაძემ.  აღნიშნულთან დაკავშირებით შედგა მეთაურობის საზეიმო გადაბარების ცერემონიალი, სადაც ყოფილმა დირექტორმა ლიცეუმის დროშა ახალ დირექტორს პოლკოვნიკ შალვა ძინძიბაძეს გადააბარა. 

2017 წლის 30 მაისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა VI გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 76-მა კადეტმა, რომელთაგან 10 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ 8 ოქროსა და 2  ვერცხლის მედალი.

2017  წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 126 კადეტი, მათ შორის 25 გოგო და 101 ბიჭი.

2018 წლის 29 მაისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა VII გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 68 კადეტმა, რომელთაგან 8 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცემათ 3 ოქროსა და 5 ვერცხლის მედალი.

2018 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 126 კადეტი, მათ შორის 25 გოგო და 101 ბიჭი.

2019 წლის 28 მაისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა VIII გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 62 კადეტმა, რომელთაგან 8 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცემათ 4 ოქროსა და 4 ვერცხლის მედალი.

2019 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 124 კადეტი, მათ შორის 25 გოგო და 99 ბიჭი.

2020 წლის 4 ივნისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა IX გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 65 კადეტმა, რომელთაგან 6 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცემათ 4 ოქროსა და 2 ვერცხლის მედალი.

2020 წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში, ახალი სასწავლო წლისათვის, მისაღები გამოცდების შედეგად, I სასწავლო კურსზე (X კლასი) ჩაირიცხა 121 კადეტი, მათ შორის 24 გოგო და 97 ბიჭი.

2021 წლის 28 მაისს შედგა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა X გამოშვება. ლიცეუმი დაამთავრა 87 კადეტმა, რომელთაგან 15 წარჩინებულ კადეტს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში გადაეცემათ 9 ოქროსა და 6 ვერცხლის მედალი.