ლიცეუმის დირექტორი 2015-10-12 10:03:06

სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორი

ალექსი კეკელია 

სამხედრო წოდება: პოლკოვნიკი

დაბადების თარიღი: 1968 წლის 4 ივლისი 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური

განათლება: 

1985-1990 ლენინგრადის უმაღლესი სამხედრო საინჟინრო სასწავლებელი;

07-18.01. 2008 სტაბილურობის ოპერაციების დაგეგმვის კურსი, ჩეხეთი;

26-30.11. 2007 საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საბაზო კურსი;

2001 რეგიონალური უსაფრთხოების სამართლებრივი, ეკონომიკური, სამხედრო პოლიტიკური და ინტეგრაციული კურსები, ჯ. ბაქრაძის სახელობის სამართლის და ეკონომიკის ინსტიტუტი.

სამუშაო გამოცდილება: 

1985-1990 ლენინგრადის უმაღლესი სამხედრო საინჟინრო სასწავლებელი;

1990-1992 ოცეულის მეთაური, საინჟინრო ბატალიონი, სსრკ; 

1992-1993 შტაბის უფროსის თანაშემწე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23-ე ბრიგადის პირველი ბატალიონი;

1993 ასეულის მეთაური, თავდაცვის ეროვნული აკადემია;

1995-1999 განყოფილების უფროსი, აფხაზეთის ა.რ. გაერთიანებული სამხედრო კომისარიატი;

1999-2001 სამხედრო კომისარი, სენაკის რ-ის სამხედრო კომისარიატი;

2001-2003 განყოფილების უფროსი, აფხაზეთის ა.რ. გაერთიანებული სამხედრო კომისარიატი; 

2003-2004 სამობილიზაციო შტაბის უფროსი, დასავლეთ მიმართულების სამობილიზაციო შტაბი, ეროვნული გვარდია;

2004-2005 განყოფილების უფროსი, მთავარი სამობილიზაციო სამმართველო, ეროვნული გვარდია;

2005-2006 ინსტრუქტორთა ჯგუფის უფროსი, ბატალიონის მეთაურის ინსტრუქტორი, ეროვნული გვარდია; 

2006 საჩხერის სამთო მომზადება _ გადამზადების სკოლის უფროსი, გენერალური შტაბის განათლების დეპარტამენტი;

2006-2007 განყოფილების ოფიცერი, გენერალური შტაბის განათლების დეპარტამენტი;

2007-2008 განყოფილების უფროსი, გენერალური შტაბის განათლების დეპარტამენტი;

2008 ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი, გაერთიანებული შტაბის განათლების დეპარტამენტი;

2008-2009 დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გაერთიანებული შტაბის განათლების დეპარტამენტი;

2009-2010 სარდლის მოადგილე, გაერთიანეული შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა;

2010-დღემდე სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორი