ლაბორატორიები

      ლიცეუმში ფუნქციონირებს ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და რობოტექნიკის თანამედროვე სტანდართებით აღჭურვილი უახლესი ლაბორატორიები, რომლის მეშვეობითაც წარმატებით ხორციელდება ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ბუნებისმეტყველების სტანდარტის მეორე მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება, რაც აისახება კიდეც კადეტების აკადემიურ შედეგებზე.  კერძოდ  ტარდება ექსპერიმენტები სხვადასხვა თანამედროვე ხელსაწყოების დახმარებით.