ლაბორატორიები

      ლიცეუმში ფუნქციონირებს ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის თანამედროვე სტანდართებით აღჭურვილი უახლესი ლაბორატორია, რომლის მეშვეობითაც წარმატებით ხორციელდება ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ბუნებისმეტყველების სტანდარტის მეორე მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება, რაც აისახება კიდეც კადეტების აკადემიურ შედეგებზე CAT-ის გამოცდებზე. კერძოდ  ტარდება ექსპერიმენტები სხვადასხვა თანამედროვე ხელსაწყოების დახმარებით.