დისციპლინარული კომიტეტი 2015-10-12 10:18:11

  1. მასწავლებელი ქეთევან ფესტვენიძე
  2. მშობელი  მაკა ახვლედიანი
  3. კადეტი გიორგი სადუნაშვილი