სამეურვეო საბჭო

  სამეურვეო საბჭო ეს არის 3 წლით არჩეული ლიცეუმის მმართველობის უმაღლესი არჩევითი ორგანო, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლიცეუმის 3 მასწავლებელი, 3 მშობელი და კადეტი (თვითმართველობის თავმჯდომარე). 

 

სამეურვეო საბჭოს წევრები:

მასწავლებელი: ბელა აკობიძე

მასწავლებელი: ნინო ოყრეშიძე

მასწავლებელი: მურმან სურმავა

მშობელი: ია ლილუაშვილი

მშობელი: ეკატერინე ფიფია

თვითმართველობის წარმომადგენელი კადეტი: დათო გეგუჩაძე

 

ასევე, ლიცეუმში ფუნქციონირებს დისციპლინარული კომიტეტი და სააპელაციო კომიტეტი (საჭიროების შემთხვევაში).