სამეურვეო საბჭო

  სამეურვეო საბჭო ეს არის 3 წლით არჩეული ლიცეუმის მმართველობის უმაღლესი არჩევითი ორგანო, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლიცეუმის 3 მასწავლებელი, 3 მშობელი და კადეტი (თვითმართველობის თავმჯდომარე). 

 

სამეურვეო საბჭოს წევრები:

სოფიკო ცხელიშვილი (მასწავლებელი)
ზინა ბუბუტეიშვილი (მასწავლებელი)
ნესტან ბანცაძე (მასწავლებელი)
ლანა გაბაძე (მშობელი)
თამარ შენგელია (მშობელი)
მაკა კირთაძე (მშობელი)

თვითმართველობის წარმომადგენელი კადეტი: თამარ ბოლქვაძე

 

ასევე, ლიცეუმში ფუნქციონირებს დისციპლინარული კომიტეტი და სააპელაციო კომიტეტი (საჭიროების შემთხვევაში).