სააპელაციო კომიტეტი 2015-10-12 10:19:24

  1. მასწავლებელი ელენე ჯავახაძე
  2. მასწავლებელი ნონა ხუჭუა
  3. მშობელი  ზაზა ნიკოლეიშვილი
  4. მშობელი  თეა ბაკურაძე