ვაქვეყნებთ 2021 წლის მისაღები გამოცდების საბოლოო რეიტინგულ სიას. 07/21/2021 10:22 AM

ლიცეუმში ჩასარიცხად შერჩეულ იქნა რეიტინგული სიის 124 მოსწავლე.
ჩასარიცხად შერჩეულმა მოსწავლეებმა უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება ქ. გორსა და ქ. ქუთაისში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში.
ჩარიცხვის კანდიდატებს დაუკავშირდებიან და სამედიცინო შემოწმებასთან დაკავშირებით დეტალურად მიაწვდიან ინფორმაციას.
იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე სამედიცინო შემოწმების შედეგად მიიღებს უარყოფით პასუხს, ის ავტომატურად ეთიშება კონკურსს და მას ჩაენაცვლება შესაბამისი რიგითობის დაცვით რეიტინგული სიაში არსებული მოსწავლე.

2021 წლის მისაღები გამოცდების საბოლოო რეიტინგული სია