ტესტირება საწყის საბრძოლო მომზადებაში 06/30/2018 12:00 AM

   პირველი სასწავლო კურსის კადეტები კომპლექსურ ტესტირებას გადიან საწყის საბრძოლო მომზადებაში. ტესტი შედგება, როგორც ღია ასევე დახურულ კითხვებისაგან და მასზე სამუშაოდ კადეტს ერთი საათი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ კადეტი დადგენილ ზღვარს ვერ გადალახავს, მას დაენიშნება საშემოდგომო გამოცდა. საშემოდგომო გამოცდის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში კი მას შეუჩერდება კადეტის სტატუსი.

ფოტო გალერეა