სტუმრად გადაცემაში „ჩვენი შუა დღე“ 04/05/2018 12:00 AM

   დღეს, ტელეკომპანია ,,რიონი"-ს გადაცემაში ,,ჩვენი შუა დღე" სტუმრად იმყოფებოდნენ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დირექტორი პოლკოვნიკი შალვა ძინძიბაძე და პირველი სასწავლო კურსის კადეტები: გიორგი ბოჭოიძე და სალომე დავითულიანი.

ვიდეო