სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმი 04/10/2019 12:00 AM

   მეორე სასწავლო კურსის კადეტები იმყოფებოდნენ სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმში " ექსპორიმენტორიუმში". მათ ნახეს მშრალი ყინულისა და აზოტის შოუ, ასევე მუზეუმში წარმოდგენილი 80-მდე ექსპონანტი,რომლებიც ახდენენ ფიზიკის, ბიოლოგიის, მათემატიკისა და ანატომიის კანონების დემონსტრირებას. სამეცნიერო ექსკურსია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ორგანიზებით მოეწყო.

ფოტო გალერეა