სამხედრო სწავლებები 08/18/2019 12:00 AM

   რობოტექნიკის ბანაკში სწავლება ხორციელდება კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტრენერ-ინსტრუქტორებისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ. სასწავლო პროგრამა რამდენიმე მოდულისაგან შედგება და სწავლა მიმდინარეობს ყოველგვარი თეორიის გარეშე, „სწავლა-კეთების“ პრინციპით. მოსწავლეები გადიან ლექციებს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: ტოპოგრაფია, კიბერუსაფრთხოება, ტერორიზმი, დროშა, ჰიმნი, გერბი. ეცნობიან სროლის წესებს, სწავლობენ იარაღის დაშლა-აწყობას და ახორციელებენ სიმულაციურ სროლებს სხვადასხვა ტიპის იარაღიდან.

ვიდეო