სამხედრო სწავლებები რობოტექნიკის ბანაკში 08/13/2018 12:00 AM

   რობოტექნიკის ბანაკში მოსწავლეები აქტიურად გადიან სამხედრო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლებებს. მეცადინეობები მოიცავს როგორც თეორიულ (ტერორიზმი, დროშა, ჰიმნი, გერბი, კიბერუსაფრთხოება, ტოპოგრაფია და სხვა), ასევე იარაღის დაშლა-აწყობისა და სროლის პრაქტიკულ კურსს.

ვიდეო