სამხედრო სწავლებები 07/30/2019 12:00 AM

   კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის სამხედრო მოსამსახურეები მოსწავლეებისათვის ატარებენ ლექციებს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: ტოპოგრაფია, კიბერუსაფრთხოება, ტერორიზმი, დროშა, ჰიმნი, გერბი. ახალგაზრდები ეცნობიან სროლის წესებს, სწავლობენ იარაღის დაშლა-აწყობას და ახორციელებენ სიმულაციურ სროლებს სხვადასხვა ტიპის იარაღიდან.

ვიდეო