ლიცეუმის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები 12/09/2020 8:33 PM

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მასწავლებელთა და კადეტთა მშობლების საყურადღებოდ!

ლიცეუმის სამეურვეო საბჭოს წევრობისათვის რეგისტრაცია დასრულდა. რეგისტრაცია გაიარა ხუთმა პედაგოგმა და ექვსმა მშობელმა. ქვემოთ მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ საბჭოს წევრობის კანდიდატთა სიას.

სარეგისტრაციო

ნომერი

გვარი სახელი

სტატუსი

ავტობიოგრაფია

1

ცხელიშვილი სოფიკო

მასწავლებელი

cv

2

კილასონია იზაბელა

მასწავლებელი

cv

3

ბანცაძე ნესტანი

მასწავლებელი

cv

4

შავგულიძე ლალი

მასწავლებელი

cv

5

ბუბუტეიშვილი ზინა

მასწავლებელი

cv

6

ქვაჩაკიძე ჟანა

მშობელი

cv

7

ჩხეტიანი მაისო

მშობელი

cv

8

კირთაძე მაკა

მშობელი

cv

9

გაბაძე ლანა

მშობელი

cv

10

შენგელია თამარი

მშობელი

cv

11

უგულავა მეგი

მშობელი

cv

არჩევნები ჩატარდება 2020 წლის 14 დეკემბერს 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე. ხმის მიცემისთვის უნდა გამოცხადდეთ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში შემდეგ მისამართზე: ქუთაისი ავტომშენებლის 51. 

გთავაზობთ ამომრჩეველთა ერთიანი სიას. სიაში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუკავშირდით საარჩევნო კომისიას შემდეგ ნომერზე: 595 91 95 26.

ამომრჩეველთა სია