საინფორმაციო შეხვედრა 04/12/2022 11:56 AM

ლიცეუმის საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა მესტიისა და ჩხოროწყუს სკოლების მოსწავლეებთან.
 
საინფორმაციო შეხვედრებს უძღვებოდნენ სასწავლო კურსების სერჟანტები, უფროსი სერჟანტი ნოე თევზაძე და უფროსი სერჟანტი დავით ნიგურიანი.
 
კადეტები თანატოლებს პრეზენტაციის ფორმატში აწვდიან ინფორმაციას ლიცეუმის სასწავლო გარემოს, ლიცეუმში არსებული საგანმანათლებლო და სამოტივაციო პროგრამების შესახებ ინფორმაციას. კადეტებმა მოსწავლეებს ყველა ის უპირატესი მხარეები გააცნეს, რომლითაც უკონკურენტოა სხვა საჯარო სკოლებთან შედარებით.
 
შეხვედრები კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. დამსწრეთაგან მოსწვლეთა გარკვეულმა ნაწილმა ლიცეუმში ჩაბარების სურვილიც გამოთქვა.
 
ფოტო გალერეა