რობოტექნიკის ბანაკი 08/09/2018 12:00 AM

   კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტრენერ-ინსტრუქტორების დახმარებით ბანაკის მოსწავლეები ელექტრონიკისა და
რობოტექნიკის გაკვეთილებს გადიან. სასწავლო პროგრამა ხუთი მოდულისაგან შედგება და სწავლება თეორიის
გარეშე, „სწავლა-კეთების“ მეთოდით მიმდინარეობს. თითოეულ სასწავლო ჯგუფთან ორი ტრენერ- ინსტრუქტორი
მუშაობს. ისინი ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი გართობის ელემენტები შეიტანონ გაკვეთილებში, რათა
მოსწავლეებისთის სასწავლო პროცესი სახალისო და საინტერესო იყოს.

ვიდეო