მესამე სასწავლო კურსის კადეტთა რეგისტრაცია 04/08/2022 4:36 PM

მესამე სასწავლო კურსის კადეტები ეროვნული გამოცდებისათვის ემზადებიან.
 
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი დადგენილი წესის მიხედვით, უზრუნველყოფს მესამე სასწავლო კურსის კადეტთა რეგისტრაციას ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. მათი გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, ლიცეუმი ანაზღაურებს.
 
ფოტო გალერეა