პროექტი-„ფილმები სასწავლო პროცესში“ 12/15/2018 12:00 AM

   კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში კიდევ ერთი ახალი გრძელვადიანი პროექტის-"ფილმები სასწავლო პროცესში" განხორციელება დაიწყო. პირველი ფილმი, რომლის ჩვენებაც კინო ''საქართველოში" მოეწყო, არის რიჩარდ ლაგრავენესის დრამა ,,თავისუფლების მწერლები". დასრულების შემდეგ კადეტებმა საინტერესო დისკუსია გამართეს. ფილმის განხილვას ხელმძღვანელობდა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნინო დანგაძე, რომელმაც კადეტებს წინასწარ დაურიგა შეკითხვები იმისათვის, რათა თავიდანვე სწორად გაემახვილებინ​ათ ყურადღება ფილმში მოცემულ საკვანძო საკითხებზე. პროექტის ფარგლებში პედაგოგებსა და კადეტებს შესაძლებლობა ექნებათ, კინო ,,საქართველოში" ნახონ და განიხილონ მათთვის სასურველი სხვადასხვა ჟანრის ფილმები, რომლებიც გამოეხმაურება არა მხოლოდ სასწავლო პროგრამას, არამედ შეეხება ზოგადსაკაცობრიო თემებსა და მოზარდებისათვის აქტუალურ სხვადასხვა საკითხს. პროექტი, რომელშიც ჩ​ართულია ლიცეუმში მოქმედი ექვსივე საგნობრივი კათედრა, მიზნად ისახავს, სასწავლო პროცესი გახადოს კიდევ უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი; კადეტებს განუვი​თაროს კრიტიკული აზრ​ოვნებისა და განსხვავებული აზრის პატივისცემის უნარები.

ფოტო გალერეა