ონლაინ სწავლება კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 03/18/2020 12:00 AM

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში დისტანციური სწავლება აქტიურად და ეფექტურად მიმდინარეობს.

სასწავლო პროცესის მართვა ხორციელდება „Microsoft Office 365"-ის Teams აპლიკაციის მეშვეობით. ონლაინ სწავლებაში სრულად არიან ჩართულები ლიცეუმის დირექცია, სამხედრო ინსტრუქტორები, პედაგოგები და კადეტები.

ვიდეო