მშობელთა კრება 12/02/2019 12:00 AM

   2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგებთან დაკავშირებით შეხვედრა შედგა კადეტთა მშობლებთან. მათ სასწავლო კურსების ხელმძღვანელობა და სასწავლო ჯგუფების დამრიგებლები შეხვდნენ. მშობლებმა დეტალურად მიიღეს ინფორმაცია როგორც კადეტთა აკადემიური მოსწრების ასევე, ფიზიკური მომზადებისა და დისციპლინის შესახებ.

ფოტო გალერეა