მისაღები გამოცდების ჩატარების თარიღები 06/19/2020 1:51 PM

მისაღები გამოცდების ჩატარების თარიღები

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მისაღებ გამოცდებში მონაწილეობას მიიღებენ მოსწავლეები, რომლებიც დადგენილ ვადაში გაივლიან რეგისტრაციას.

გამოცდები ჩატარდება 7 და 8 ივლისს თბილისსა და ქუთაისში. აპლიკანტი თავად შეარჩევს მისთვის სასურველ საგამოცდო ადგილს.  გამოცდებთან დაკავშირებით მოსწავლეები დეტალურ ინფორმაციას მიიღებენ რეგისტრაციისას.

მათემატიკის გამოცდა - 07.07.2020

ზოგადი უნარების გამოცდა - 08.07.2020

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები გამოქვეყნდება გამოცდებამდე ათი დღით ადრე ლიცეუმის ვებ გვერდზე. 

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის გათვალისწინებულია 121 მოსწავლის მიღება.