ლიცეუმის მისაღები გამოცდების ფორმატი და დავალებათა ნიმუშები 06/29/2020 5:04 PM

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

ლიცეუმის მისაღები გამოცდების ფორმატი და დავალებათა ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://bit.ly/3icatps