2021 წლის მისაღები გამოცდები 07/10/2021 2:32 PM

 
2021-2022 სასწავლო წლისათვის ლიცეუმში სწავლის გაგრძელების მსურველი მოსწავლეები მისაღებ გამოცდებს აბარებენ.
 
დღეს რეგისტრირებული მოსწავლეები მათემატიკის გამოცდას ჩააბარებენ, 11 ივლისს კი ზოგადი უნარების გამოცდას. გამოცდები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარეობს.
 
მოსწავლეებს გამოცდების წარმატების ჩაბარების გავლის შემდგომ სამედიცინო შემოწმება უნდა გაიარონ.
 
საბოლოოდ ლიცეუმში ჩარიცხულ მოსწავლეთა ვინაობა ცნობილი 6 აგვისტოს იქნება.
 
ფოტო გალერეა