მეოთხე ნაკადი 08/10/2018 12:00 AM

   რობოტექნიკის ბანაკი ... მეოთხე ნაკადი... მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულები, როგორც სასწავლო,ასევე სპორტულ, შემოქმედებით და გასართობ ღონისძიებებში.

ფოტო გალერეა