ლიცეუმში მისაღები კონკურსის საბოლოო შედეგები!!! 07/20/2018 12:00 AM

   გთავაზობთ მისაღები გამოცდების შედეგების რეიტინგულ სიას.
რეიტინგული სიის პირველი 126 მოსწავლე არის ლიცეუმში ჩარიცხვის კანდიდატი. ჩასარიცხად შერჩეულმა მოსწავლეებმა უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება ქ. გორში მდებარე გიორგი აბრამიშვილის სახელობის სამხედრო ჰოსპიტალში. ჩარიცხვის კანდიდატებს დაუკავშირდებიან და სამედიცინო შემოწმებასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე სამედიცინო შემოწმების შედეგად მიიღებს უარყოფით პასუხს, ის ავტომატურად ეთიშება კონკურსს და მას ჩაიენაცვლება შესაბამისი რიგითობის დაცვით რეიტინგული სიაში არსებული მოსწავლე. თანაბარქულიანი მოსწავლეების შეთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება იმ მოსწავლეს, რომლის ფიზიკური შედეგიც არის მაღალი.

ლიცეუმში ჩასარიცხად შერჩეულ კანდიდატთა სია

კადეტთა ლიცეუმში მისაღები გამოცდების შედეგები.