ლიცეუმში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მოსწავლეთა მიღება დაიწყო 06/26/2017

   დღეს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩასარიცხ მოსწავლეთა საბუთების მიღება დაიწყო. ჩარიცხვის მსურველებს შეუძლიათ 7 ივლისის ჩათვლით წარმოადგინონ საბუთები ყოველდღიურად გარდა კვირა დღისა, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე. მისამართი: ქ. ქუთაისი ავტომშენებლის №51.

საბუთების მიმღებ კომისიაზე უნდა გამოცხადდეს, როგორც მოსწავლე, ასევე, მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი (წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტით) და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

1. მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება კადეტის მიღების შესახებ; 

2. მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 

3. მოსწავლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

4. მოსწავლის დაბადების მოწმობის დედანი და ასლი; 

5. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა №100); 

6. ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებიდან ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის (IX კლასი) მიმდინარე წელს დამთავრების შესახებ; 

7. დახასიათება ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებიდან; 

8. ავტობიოგრაფია; 

9. ფოტოსურათი 3X4 ზე 2 (ორი) ცალი. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ლიცეუმის ოფიციალური გვერდი: cadet.mod.gov.ge ტელ: 0341 29 61 15 • 0431 29 80 01 • 577 19 94 56

ფოტო გალერეა