ლიცეუმის სასადილოს არაგეგმიური კონტროლი 03/06/2018

   კადეტთა თვითმმართველობის ინიციატივით განხორციელდა ლიცეუმის სასადილოს არაგეგმიური შემოწმება. თვითმართველობასთან ერთად, შემოწმებას ესწრებოდა 2 მშობელი და ლიცეუმის იურისტი. დაინტერესებულ მშობელს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოვიდეს ლიცეუმში და შეამოწმოს კადეტთა კვების რეჟიმის, მათი რაციონის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შესაბამისობა სტანდარტებთან.

ფოტო გალერეა