ლექცია თემაზე „საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და რუსეთი“ 04/26/2018 12:00 AM

   კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის გეოგრაფიის პედაგოგმა ბესიკ მაჩიტაძემ ლიცეუმის კლუბში პირველ და მეორე სასწავლო კურსის კადეტებს წაუკითხა ლექცია თემაზე „საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და რუსეთი“. ლექციის მიზანი იყო კადეტები გაცნობოდნენ საქართველოს თანამედროვე გეოპოლიტიკურ სტრატეგიულ მდებარეობას და რუსეთის გავლენას საქართველოს გეოპოლიტიკაზე. ლექციამ, რომელმაც კადეტთა დიდი ინტერესი გამოიწვია, კითხვა-პასუხის რეჟიმში დასრულდა.

ფოტო გალერეა