კალათბურთის ჩემპიონატი 12/22/2021 7:21 PM

დღეს კალათბურთის შიდა ჩემპიონატი გაიმართა. ჩემპიონატში სამივე სასწავლო კურსის კადეტთა გუნდები მონაწილეობდნენ.

საინტერესო და დაძაბული თამაშების შედეგად პირველობა მოიპოვა გუნდმა „ობსიდიანი“(პირველი სასწავლო კურსის მეოთხე სასწავლო ჯგუფი), მეორე ადგილი წილად ხვდა გუნდ „ფენიქსს“ (მესამე სასწავლო კურსის მესამე სასწავლო ჯგუფი), მესამე ადგილი კი დაიკავა „გუნდმა ლომები“ (მეორე სასწავლო კურსის მეორე სასწავლო ჯგუფი).

 

ფოტო გალერეა