კადეტები ხელნაწერთა მუზეუმში 05/08/2019 12:00 AM

   კადეტები პროექტის ,,რუსთაველის კვალდაკვალ“ ფარგლებში იმყოფებოდნენ ხელნაწერთა მუზეუმში. პროექტი, რომელიც ლიცეუმის პედაგოგის სოფიკო ცხელიშვილის ორგანიზებით ხორციელდება, მოიცავს სხვადასხვა სახის აქტივობას და მიზნად ისახავს კადეტთა ინტერესის გაღვივებას ვეფხისტყაოსნისადმი, კრიტიკული აზროვნების, ინფორმაციის მოძიების, დახარისხების, საკომუნიკაციო და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას.

ფოტო გალერეა