ლიცეუმის იურისტის ლექცია 12/23/2021 9:48 PM

ლიცეუმის იურისტი ბატონი დავით ლომსიანიძე პირველი სასწავლო კურსის კადეტებს შეხვდა.

შეხვედრის ძირითადი თემა კადეტთა ქცევის კოდექსი, ლიცეუმის შინაგანაწესით განსაზღვრული კადეტთა უფლება-მოვალეობები, დისციპლინარული გადაცდომები და დისციპლინარული გადაცდომის სახდელები იყო. ინტერაქციული ხასიათის შეხვედრაზე, თემის სიცხადისთვის ბატონმა დავითმა კაზუსები განიხილა.

ლიცეუმის იურისტი გარკვეული პერიოდულობით შეხვედრებს ატარებს როგორც კადეტებთან, ასევე სამხედრო მოსამსახურეებთან და პედაგოგებთან.

ფოტო გალერეა