გამოსაშვები გამოცდები 06/15/2018 12:00 AM

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 12 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა გამოსაშვები გამოცდები. მასში მონაწილეობა მიიღო სასწავლო კურსის სრულმა შემადგენლობამ. კადეტებმა წარმატებით ჩააბარეს ყველა გამოცდა. გამოცდები ჩატარდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ოთხ საგანში (გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა და ქიმია) გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

ფოტო გალერეა