ექსკურსია 05/24/2018 12:00 AM

   სადამრიგებლო პროექტის ,,შეიცან საქართველო შენის“ ფარგლებში კადეტებისათვის მოეწყო ექსკურსიები. პირველი სასწავლო კურსის მეოთხე სასწავლო ჯგუფის კადეტები იმყოფებოდნენ სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, მეორე სასწავლო კურსის მესამე სასწავლო ჯგუფის კადეტები კი შიდა ქართლის მხარეში. პროექტს ხელმძღვანელობდნენ პედაგოგები: ქეთევან ფესტვენიძე, მურმან სურმავა.

ფოტო გალერეა