ექსკურსია „ექსპერიმენტორიუმში“ 03/22/2018

   მეორე სასწავლო კურსის პირველი და მეორე ჯგუფის კადეტები იმყოფებოდნენ სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმში-,,ექსპერიმენტორიუმი“. მათ ნახეს მუზეუმში გამოფენილი ოთხმოცამდე ექსპონანტი, რომლებიც ახდენენ ბიოლოგიის, მათემატიკის, ფიზიკისა და ქიმიის კანონების დემონსტრირებას. კადეტებმა თავადაც მიიღეს ზოგიერთი სახალისო ექსპერიმენტებსა და სამეცნიერო შოუში მონაწილეობა. ექსკურსია დაიგეგმა ლიცეუმის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ინიციატივით.

ფოტო გალერეა