ექსკურსია 09/09/2018 12:00 AM

   კადეტთა ადაპტაციის პროცესში აქტიურად არის ჩართული როგორც სასწავლო კურსის ხელმძღვანელობა ასევე, ლიცეუმის დირექცია და ფსიქოლოგი. მათთვის დაგეგმილია საინტერესო და მრავალფეროვანი აქტივობები. აღნიშნული აქტივობების ფარგლებში პირველი სასწავლო კურსის კადეტებმა მოინახულეს სათაფლიის ნაკრძალი. კადეტებისათვის მომავალშიც იგეგმება მსგავსი ტიპის ექსკურსიები.

ფოტო გალერეა