ექსკურსია 12/10/2019 12:00 AM

კადეტები იმყოფებოდნენ საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღსა და გარდენიაში. ექსკურსია საგანმანათლებლო ინტეგრირებული პროექტის -„STEM და სამხედრო საქმე“ ფარგლებში განხორციელდა. პროექტს ხელმძღვანელობენ პედაგოგები: დარეჯან კიკვაძე, ეკა მურუსიძე და ნესტან ბანცაძე. ლიცეუმში შექმნილია ბიოლოგთა და ქიმიკოსთა კლუბები („ექიმი კადეტები“; „კადეტები“ და Ca-კადეტები“), რომლებიც სასწავლო წლის განმავლობაში ახორციელებენ სხვადასხვა გრძელვადიან პროექტებს.

ფოტო გალერეა