დროშის აღმართვის ცერემონიალი 10/25/2021 6:38 PM

ტრადიციული დროშის აღმართვის ცერემონიალში მონაწილეობის უფლება მოიპოვეს კადეტებმა: გიორგი გოგიაშვილმა, ლევან ქუთათელაძემ და გიორგი კავლელაშვილმა. ისინი გასული სასწავლო კვირის შედეგების მიხედვით გამოირჩევიან აკადემიური მოსწრებით, ფიზიკური მომზადების დონითა და დისციპლინით.

საპატიო მიზეზების გამო კადეტმა ლევან ქუთათელაძემ ვერ მიიღო აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა.

ფოტო გალერეა