დროშის აღმართვის ცერემონიალი 11/26/2021 8:55 PM

დროშის აღმართვის ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლება მოიპოვეს კადეტებმა: ელენე ბეჟანიშვილმა, თემურ ჩიტაშვილმა და გიორგი ახალაძემ. საპატიო მიზეზის გამო კადეტი ელენე ბეჟანიშვილი ღონისძიებაში არ მონაწილეობდა.
ყოველკვირეულ ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ კადეტებს, რომლებიც გასული სასწავლო კვირის განმავლობაში გამორჩეული არიან აკადემიური მოსწრებით, დისციპლინითა და ფიზიკური მომზადებით.

ფოტო გალერეა