დირექტორის ანგარიში სამეურვეო საბჭოს 12/11/2019 12:00 AM

ლიცეუმის დირექტორმა სამეურვეო საბჭოს ანგარიში წარუდგინა პოლკოვნიკმა შალვა ძინიძიბაძემ სამეურვეო საბჭოს ფინანსური საქმიანობისა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა როგორც წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები ასევე, სამომავლო გეგმები. შეხვედრას სამეურვეო საბჭოს წევრებთან ერთად ესწრებოდა ლიცეუმის იურისტი დავით ლომსიანიძე. „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონის შესაბამისად დირექტორი ანგარიშვალდებულია სამეურვეო საბჭოს წარუდგინოს ყოველწლიური ანგარიში სკოლის საქმიანობისა და სკოლის მიზნების მისაღწევად საჭირო რესურსების ეფექტურად გამოყენების თაობაზე.

ფოტო გალერეა