დირექტორის ანგარიში სამეურვეო საბჭოს 12/18/2018 12:00 AM

   დღეს ლიცეუმის დირექტორმა პოლკოვნიკმა შალვა ძინძიბაძემ ფინანსური საქმიანობისა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ სამეურვეო საბჭოს ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრაზე განხილული იქნა როგორც წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები ასევე, სამომავლო გეგმები.

ფოტო გალერეა