ცვლილება ლიცეუმში მისაღები გამოცდების განრიგში 07/02/2018 12:00 AM

   ლიცეუმში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!!!!

   შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა მოსალოდნელი ცხელი დღეების გამო ცვლილება შეიტანა ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგში.
შესაბამისად შეიცვალა ლიცეუმში მისაღები გამოცდების განრიგიც. გაცნობებთ, რომ მათემატიკის გამოცდა ნაცვლად 7 ივლისისა ჩატარდება 8 ივლისს,
ხოლო ზოგადი უნარების გამოცდა ნაცვლად 8 ივლისისა ჩატარდება 14 ივლისს. გამოცდების განრიგი მიიღებს შემდეგ სახეს:

   8.07.2018 11:00 სთ - მათემატიკა (ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა, მისამართი: ქუთაისი, რუსთაველის 127; თბილისის №207
სკოლა, მისამართი: თბილისი, ჩარგალის 34)

   14.07.2018 11:00 სთ - ზოგადი უნარები (ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა, მისამართი: ქუთაისი, რუსთაველის 127; თბილისის
№207 სკოლა, მისამართი: თბილისი, ჩარგალის 34).