ჭადრაკის ჩემპიონატი 02/20/2020 12:00 AM

   კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჭადრაკის შიდა ჩემპიონატი გაიმართა. ჩემპიონატი რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა, რომელშიც ჩართული იყვნენ სამივე სასწავლო კურსის კადეტები. საინტერესო თამაშების შედეგად გამოვლინდნენ საპრიზო ადგილის მფლობელები: I ადგილი - გვანცა დარსაველიძე II ადგილი - ბექა გიორგაძე III ადგილი - გიორგი სანოძე. სასწავლო წლის განმავლობაში ლიცეუმში აქტიურად მიმდინარეობს ჩემპიონატი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. სპორტულ ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს პედაგოგი კობა ვერულაშვილი.

ფოტო გალერეა