ბანაკის სასწავლო პროგრამა 08/10/2019 12:00 AM

   ბანაკში სასწავლო პროგრამას მოსწავლეთა მეოთხე ნაკადი გადის. სწავლა მიმდინარეობს ყოველგვარი თეორიის გარეშე „სწავლა-კეთების“ პრინციპით. პროგრამა რამდენიმე მოდულისაგან შედგება და მოსწავლეები ელექტრული სქემების მიხედვით თავად ქმნიან პატარა პროექტებს, ეცნობიან პროგრამირებად დაფებს , რობოტებისა და დრონის მართვის პრინციპს.

ფოტო გალერეა