2021 წლის მისაღები გამოცდების პირველადი შედეგები 07/14/2021 1:08 PM

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

ვაქვეყნებთ  2021 წლის ლიცეუმის მისაღები გამოცდების პირველად შედეგებს

2021 წლის მისაღები გამოცდების პირველადი შედეგები

სააპელაციო განაცხადები მიიღება 2021 წლის 15 და 16 ივლისს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მისამართზე: ქ. თბილისი ე. მინდელის #9-ში ან ელექტრონული ფორმით მისამართზე: [email protected].

ჩასარიცხად შერჩეულ მოსწავლეთა რაოდენობა და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 21 ივლისს. გაითვალისწინეთ მისაღებ გოგონათა რაოდენობა განისაზღვრება ჩასარიცხად შერჩეულ მოსწავლეთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 20%-ისა.